Τρίτη 30 Μαρτίου 2010

ΘΕΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Θέματα για ΠΕ 70
•Προετοιμασία 28ης Οκτωβρίου για τις μεγάλες τάξεις
•Ο κύκλος του νερού για Γ΄ δημοτικού
•Ο κύκλος του νερού για Α΄ δημ και νηπιαγωγείο
•Λόγοι -αναλογίες
•Μικροί λογοτέχνες (ανάλυση και σύνθεση ποιήματος) - Γλώσσα Γ τάξης
•Μεγάλες εκστρατείες - Γλώσσα & ιστορία Γ τάξης
•Μαθηματικά: σύγκριση-διάταξη δεκαδικών
•Ηλεκτρισμός
•Ποσοστά
•Λέξεις και φράσεις στη γλώσσα άλλων λαών (διαθεματικό)
•Γεωγραφία: γεωγραφικές συντεταγμένες, ισημερινός, μεσημβρινοί, παράλληλοι
•Η παγκοσμιοποίηση, διαφορετικοί λαοί, διαφορετικές γλώσσες, ένα παγκόσμιο χωριό
•Λογοτεχνία και Ιστορία
•Σπονδυλωτά ζώα
•Ενέργεια
•Τοπική ιστορία
•Διαθεματικό για τη μόλυνση του περιβάλλοντος
•Κλάσματα
•Οι άθλοι του Ηρακλή
•Το θέατρο στο σχολείο - διαθεματική προσέγγιση
•Η διδασκαλία του μέσου όρου,
•Η διδασκαλία της ποίησης,
•Το πράσινο στην πόλη μας
•Παραλληλία
•H εφημερίδα του σχολείου μας
•Οi τέσσερις εποχές (διαθεματικό)
•H θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων στο μάθημα της Ιστορίας και Γλώσσας στην Γ΄τάξη
•Παραγωγή, ανάπτυξη και οργάνωση των ιδεών σε κείμενο. Γλώσσα και Ιστορία Ε, ΣΤ.
•Η ευαισθητοποίηση στην υπερκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Μελέτη Α΄ τάξης).
•Συμμετρία τριγώνων για μικρές τάξεις.
•Λογοτεχνία για μεγάλες τάξεις.
•Ψηφιακός τουριστικός οδηγός (Διαθεματικό: Γλώσσα - Ιστορία - Γεωγραφία)
•Tα γεωμετρικά σχήματα- στερεά και γραμμές από α και β δημοτικού.
•"Τα παιδικά παιχνίδια" και αφορούσε στη Γλώσσα Γ' τάξη
•Μονάδες μέτρησης
•Συμμετρία τριγώνων για μικρές τάξεις.
•Oι περιπέτειες του Οδυσσέα (Γ΄ τάξη)
•Μέτρηση μήκους (Β΄ τάξη)
•Παράλληλες ευθείες
•Φωτοσύνθεση
•Τα παιδικά παιχνίδια: Ο ρόλος του παιχνιδιού στη ζωή των παιδιών" Γλώσσα Γ΄ Τάξης
•Κατοικία Γ Δημοτικού
•Η ζωή στο σχολείο-Εύθύνες δικαιώματα υποχρεώσεις Α' Β' Δημοτικού
•Σύγκριση δεκαδικών αριθμών Δ' Ε΄Στ' Παγκοσμιοποίηση Διαθεματικό
•Ανακεφαλαίωση της ενότητας ηλεκτρισμόςΝΕΟ!
•Επεξεργασία δεδομένων στις μεγάλες τάξεις ΝΕΟ!
•Οι Έλληνες κάτω από ξένη κυριαρχία. Ιστορία Δ΄τάξηςΝΕΟ!Θέματα για ΠΕ 60


•Τα παιδιά του Κόσμου
•Πίνακες αναφοράς
•Φυσικές Καταστροφές
•Αναπτύξτε ένα σενάριο εργασίας με θέμα τα γεωμετρικά σχήματα, χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης.
•Σχεδιασμός σεναρίου με θέμα συγκρίσεις μεγεθών χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΝΕΟ!
•Σχεδιασμός σεναρίου με θέμα μετρήσεις - μήκος χρησιμοποιώντας λογισμικά γενικής χρήσης και λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΝΕΟ!
•Η Αλληλογραφία" και ζητούσε χρήση γενικών λογισμικών. ΝΕΟ!
•"Διατροφή" και ζητούσε κι εννοιολογική χαρτογράφηση ΝΕΟ!